Sunday, March 29, 2009

Ołtarz Matki Boskiej (Altar of Our Lady)