Sunday, March 29, 2009

Wielki Ołtarz św. Antoniego (Great altar of St. Anthony)